Victor Gonzalez Romero

Advocat / Administrador de finques Col·legiat
Especialitzat en:

– Dret civil

– Dret administratiu

– Dret urbanístic

– Dret penal

– Administració de finques

Francisco Sancho Cano

Advocat
Especialitzat en:

– Dret penal

– Dret civil

– Dret administratiu

– Dret urbanístic

– Responsabilitat civil i penal derivada d’accidents de transit

Montse Preseguer, Elisenda Pla i Anna Colomer

Gestores de finques
Especialitzades en:

– Gestió de comunitats de propietaris

– Gestió d’inmobles